Briso logo

 

Het bestuur van bridgeclub BRISO bestaat uit:

Voorzitter:   Helma van Ooijen voorzitter@brisobridge.nl
Secretaris:   Peter Stuulen secretariaat@brisobridge.nl
Penningmeester:   Jac Retera penningmeester@brisobridge.nl
Technische Commissie:    Aad van Zanten technischecommissie@brisobridge.nl
Bestuurslid:   Monique de Wit bestuurslid@brisobridge.nl

De diverse commissies van BRISO zijn:

Arbitrage commissie:
Behandelt protesten tegen de arbitrage en bekijkt gezamenlijk moeilijke arbitragegevallen.

Voorzitter:
Peter van Nunen
Lid:
Helma van Ooijen
Lid:


Kroegenbridge commissie:
Organiseert de jaarlijkse kroegenbridgedrive van BC BRISO
Lid:
Patricia Kloppers
 kroegenbridgedrive@brisobridge.nl
Lid:
Thea Looijmans

Lid:
Marij Verkroost


Technische commissie:

Regelt alle zaken van de wedstrijdavonden
Lid: Aad van Zanten

Lid: Marij Verkroost

Lid: Peter van Nunen

Lid: Mariëtte Driessen

Lid: Marie-Thérèse van Kemenade
Wedstrijdleider: Peter van Nunen


 

Free Site Design Tips and Tutorials at thesitewizard.com