Home

 


Het bestuur van bridgeclub BRISO bestaat uit:

Voorzitter: Helma van Ooijen voorzitter@brisobridge.nl
Secretaris: Patricia Kloppers secretariaat@brisobridge.nl
Penningmeester: Jac Retera penningmeester@brisobridge.nl
Technische Commissie: Marij Verkroost technischecommissie@brisobridge.nl
Bestuurslid: Monique de Wit bestuurslid@brisobridge.nl


Arbitrage commissie:
Behandelt protesten tegen de arbitrage en bekijkt gezamenlijk moeilijke arbitragegevallen.

Voorzitter: Peter van Nunen
Lid: Helma van Ooijen

 

Technische commissie:
Regelt alle zaken van de wedstrijdavonden

Lid: Marij Verkroost
Lid: Peter van Nunen
Lid: Mariëtte Driessen
Lid: Marie-Thérèse van Kemenade